file_history_walk.cc 10.2 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
NAN_METHOD(GitRevwalk::FileHistoryWalk)
{
 if (info.Length() == 0 || !info[0]->IsString()) {
  return Nan::ThrowError("File path to get the history is required.");
 }

 if (info.Length() == 1 || !info[1]->IsNumber()) {
  return Nan::ThrowError("Max count is required and must be a number.");
 }

 if (info.Length() == 2 || !info[2]->IsFunction()) {
  return Nan::ThrowError("Callback is required and must be a Function.");
 }

 FileHistoryWalkBaton* baton = new FileHistoryWalkBaton;

 baton->error_code = GIT_OK;
 baton->error = NULL;
 String::Utf8Value from_js_file_path(info[0]->ToString());
 baton->file_path = strdup(*from_js_file_path);
 baton->max_count = (unsigned int)info[1]->ToNumber()->Value();
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
22
 baton->out = new std::vector< std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *>;
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
 baton->out->reserve(baton->max_count);
 baton->walk = Nan::ObjectWrap::Unwrap<GitRevwalk>(info.This())->GetValue();

 Nan::Callback *callback = new Nan::Callback(Local<Function>::Cast(info[2]));
 FileHistoryWalkWorker *worker = new FileHistoryWalkWorker(baton, callback);
 worker->SaveToPersistent("fileHistoryWalk", info.This());

 Nan::AsyncQueueWorker(worker);
 return;
}

void GitRevwalk::FileHistoryWalkWorker::Execute()
{
 git_repository *repo = git_revwalk_repository(baton->walk);
 git_oid *nextOid = (git_oid *)malloc(sizeof(git_oid));
 giterr_clear();
 for (
  unsigned int i = 0;
  i < baton->max_count && (baton->error_code = git_revwalk_next(nextOid, baton->walk)) == GIT_OK;
  ++i
 ) {
  // check if this commit has the file
  git_commit *nextCommit;

  if ((baton->error_code = git_commit_lookup(&nextCommit, repo, nextOid)) != GIT_OK) {
   break;
  }

  git_tree *thisTree, *parentTree;
  if ((baton->error_code = git_commit_tree(&thisTree, nextCommit)) != GIT_OK) {
   git_commit_free(nextCommit);
   break;
  }

  git_diff *diffs;
58 59 60 61
  git_diff_options opts = GIT_DIFF_OPTIONS_INIT;
  char *file_path = strdup(baton->file_path);
  opts.pathspec.strings = &file_path;
  opts.pathspec.count = 1;
62 63
  git_commit *parent;
  unsigned int parents = git_commit_parentcount(nextCommit);
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
64 65 66 67
  if (parents > 1) {
   git_commit_free(nextCommit);
   continue;
  } else if (parents == 1) {
68 69 70 71 72 73
   if ((baton->error_code = git_commit_parent(&parent, nextCommit, 0)) != GIT_OK) {
    git_commit_free(nextCommit);
    break;
   }
   if (
    (baton->error_code = git_commit_tree(&parentTree, parent)) != GIT_OK ||
74
    (baton->error_code = git_diff_tree_to_tree(&diffs, repo, parentTree, thisTree, &opts)) != GIT_OK
75 76 77 78 79 80
   ) {
    git_commit_free(nextCommit);
    git_commit_free(parent);
    break;
   }
  } else {
81
   if ((baton->error_code = git_diff_tree_to_tree(&diffs, repo, NULL, thisTree, &opts)) != GIT_OK) {
82 83 84 85 86
    git_commit_free(nextCommit);
    break;
   }
  }

87 88 89 90
  free(file_path);
  opts.pathspec.strings = NULL;
  opts.pathspec.count = 0;

91
  bool flag = false;
92
  bool doRenamedPass = false;
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
  unsigned int numDeltas = git_diff_num_deltas(diffs);
  for (unsigned int j = 0; j < numDeltas; ++j) {
   git_patch *nextPatch;
   baton->error_code = git_patch_from_diff(&nextPatch, diffs, j);

   if (baton->error_code < GIT_OK) {
    break;
   }

   if (nextPatch == NULL) {
    continue;
   }

   const git_diff_delta *delta = git_patch_get_delta(nextPatch);
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
107 108
   bool isEqualOldFile = !strcmp(delta->old_file.path, baton->file_path);
   bool isEqualNewFile = !strcmp(delta->new_file.path, baton->file_path);
109 110

   if (isEqualNewFile) {
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
111
    if (delta->status == GIT_DELTA_ADDED || delta->status == GIT_DELTA_DELETED) {
112 113 114
     doRenamedPass = true;
     break;
    }
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
115 116 117 118
    std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *historyEntry;
    if (!isEqualOldFile) {
     historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
      nextCommit,
119
      std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(delta->old_file.path), delta->status)
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
120 121 122
     );
    } else {
     historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
123
      nextCommit,
124
      std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(delta->new_file.path), delta->status)
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
125
     );
126
    }
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
127
    baton->out->push_back(historyEntry);
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
    flag = true;
   }

   git_patch_free(nextPatch);

   if (flag) {
    break;
   }
  }

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  if (doRenamedPass) {
   git_diff_free(diffs);

   if (parents == 1) {
    if ((baton->error_code = git_diff_tree_to_tree(&diffs, repo, parentTree, thisTree, NULL)) != GIT_OK) {
     git_commit_free(nextCommit);
     break;
    }
    if ((baton->error_code = git_diff_find_similar(diffs, NULL)) != GIT_OK) {
     git_commit_free(nextCommit);
     break;
    }
   } else {
    if ((baton->error_code = git_diff_tree_to_tree(&diffs, repo, NULL, thisTree, NULL)) != GIT_OK) {
     git_commit_free(nextCommit);
     break;
    }
    if((baton->error_code = git_diff_find_similar(diffs, NULL)) != GIT_OK) {
     git_commit_free(nextCommit);
     break;
    }
   }

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
   flag = false;
   numDeltas = git_diff_num_deltas(diffs);
   for (unsigned int j = 0; j < numDeltas; ++j) {
    git_patch *nextPatch;
    baton->error_code = git_patch_from_diff(&nextPatch, diffs, j);

    if (baton->error_code < GIT_OK) {
     break;
    }

    if (nextPatch == NULL) {
     continue;
    }

    const git_diff_delta *delta = git_patch_get_delta(nextPatch);
    bool isEqualOldFile = !strcmp(delta->old_file.path, baton->file_path);
    bool isEqualNewFile = !strcmp(delta->new_file.path, baton->file_path);
178 179 180 181 182 183 184
    int oldLen = strlen(delta->old_file.path);
    int newLen = strlen(delta->new_file.path);
    char *outPair = new char[oldLen + newLen + 2];
    strcpy(outPair, delta->new_file.path);
    outPair[newLen] = '\n';
    outPair[newLen + 1] = '\0';
    strcat(outPair, delta->old_file.path);
185 186 187 188 189 190

    if (isEqualNewFile) {
     std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *historyEntry;
     if (!isEqualOldFile) {
      historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
       nextCommit,
191
       std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(outPair), delta->status)
192 193 194 195 196 197 198 199 200
      );
     } else {
      historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
       nextCommit,
       std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(delta->new_file.path), delta->status)
      );
     }
     baton->out->push_back(historyEntry);
     flag = true;
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
201 202 203 204
    } else if (isEqualOldFile) {
     std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *historyEntry;
     historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
      nextCommit,
205
      std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(outPair), delta->status)
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
206 207 208
     );
     baton->out->push_back(historyEntry);
     flag = true;
209 210
    }

211 212
    delete[] outPair;

213 214 215 216 217 218 219 220
    git_patch_free(nextPatch);

    if (flag) {
     break;
    }
   }
  }

Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
221 222
  git_diff_free(diffs);

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
  if (!flag && nextCommit != NULL) {
   git_commit_free(nextCommit);
  }

  if (baton->error_code != GIT_OK) {
   break;
  }
 }

 free(nextOid);

 if (baton->error_code != GIT_OK) {
  if (baton->error_code != GIT_ITEROVER) {
   baton->error = git_error_dup(giterr_last());

   while(!baton->out->empty())
   {
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
240
    std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *pairToFree = baton->out->back();
241 242
    baton->out->pop_back();
    git_commit_free(pairToFree->first);
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
243
    free(pairToFree->second.first);
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
    free(pairToFree);
   }

   delete baton->out;

   baton->out = NULL;
  }
 } else {
  baton->error_code = GIT_OK;
 }
}

void GitRevwalk::FileHistoryWalkWorker::HandleOKCallback()
{
 if (baton->out != NULL) {
  unsigned int size = baton->out->size();
  Local<Array> result = Nan::New<Array>(size);
  for (unsigned int i = 0; i < size; i++) {
   Local<v8::Object> historyEntry = Nan::New<Object>();
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
263
   std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *batonResult = baton->out->at(i);
264
   Nan::Set(historyEntry, Nan::New("commit").ToLocalChecked(), GitCommit::New(batonResult->first, true));
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
265 266
   Nan::Set(historyEntry, Nan::New("status").ToLocalChecked(), Nan::New<Number>(batonResult->second.second));
   if (batonResult->second.second == GIT_DELTA_RENAMED) {
267 268 269 270 271 272 273
    char *namePair = batonResult->second.first;
    char *split = strchr(namePair, '\n');
    *split = '\0';
    char *oldName = split + 1;

    Nan::Set(historyEntry, Nan::New("oldName").ToLocalChecked(), Nan::New(oldName).ToLocalChecked());
    Nan::Set(historyEntry, Nan::New("newName").ToLocalChecked(), Nan::New(namePair).ToLocalChecked());
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
274
   }
275 276
   Nan::Set(result, Nan::New<Number>(i), historyEntry);

Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
277
   free(batonResult->second.first);
278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
   free(batonResult);
  }

  Local<v8::Value> argv[2] = {
   Nan::Null(),
   result
  };
  callback->Call(2, argv);

  delete baton->out;
  return;
 }

 if (baton->error) {
292 293 294 295 296 297 298
  Local<v8::Object> err;
  if (baton->error->message) {
   err = Nan::Error(baton->error->message)->ToObject();
  } else {
   err = Nan::Error("Method fileHistoryWalk has thrown an error.")->ToObject();
  }
  err->Set(Nan::New("errno").ToLocalChecked(), Nan::New(baton->error_code));
299
  err->Set(Nan::New("errorFunction").ToLocalChecked(), Nan::New("Revwalk.fileHistoryWalk").ToLocalChecked());
300
  Local<v8::Value> argv[1] = {
301
   err
302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
  };
  callback->Call(1, argv);
  if (baton->error->message)
  {
   free((void *)baton->error->message);
  }

  free((void *)baton->error);
  return;
 }

 if (baton->error_code < 0) {
  Local<v8::Object> err = Nan::Error("Method next has thrown an error.")->ToObject();
  err->Set(Nan::New("errno").ToLocalChecked(), Nan::New(baton->error_code));
316
  err->Set(Nan::New("errorFunction").ToLocalChecked(), Nan::New("Revwalk.fileHistoryWalk").ToLocalChecked());
317 318 319 320 321 322 323 324 325
  Local<v8::Value> argv[1] = {
   err
  };
  callback->Call(1, argv);
  return;
 }

 callback->Call(0, NULL);
}