file_history_walk.cc 9.17 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
NAN_METHOD(GitRevwalk::FileHistoryWalk)
{
 if (info.Length() == 0 || !info[0]->IsString()) {
  return Nan::ThrowError("File path to get the history is required.");
 }

 if (info.Length() == 1 || !info[1]->IsNumber()) {
  return Nan::ThrowError("Max count is required and must be a number.");
 }

 if (info.Length() == 2 || !info[2]->IsFunction()) {
  return Nan::ThrowError("Callback is required and must be a Function.");
 }

 FileHistoryWalkBaton* baton = new FileHistoryWalkBaton;

 baton->error_code = GIT_OK;
 baton->error = NULL;
 String::Utf8Value from_js_file_path(info[0]->ToString());
 baton->file_path = strdup(*from_js_file_path);
 baton->max_count = (unsigned int)info[1]->ToNumber()->Value();
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
22
 baton->out = new std::vector< std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *>;
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
 baton->out->reserve(baton->max_count);
 baton->walk = Nan::ObjectWrap::Unwrap<GitRevwalk>(info.This())->GetValue();

 Nan::Callback *callback = new Nan::Callback(Local<Function>::Cast(info[2]));
 FileHistoryWalkWorker *worker = new FileHistoryWalkWorker(baton, callback);
 worker->SaveToPersistent("fileHistoryWalk", info.This());

 Nan::AsyncQueueWorker(worker);
 return;
}

void GitRevwalk::FileHistoryWalkWorker::Execute()
{
 git_repository *repo = git_revwalk_repository(baton->walk);
 git_oid *nextOid = (git_oid *)malloc(sizeof(git_oid));
 giterr_clear();
 for (
  unsigned int i = 0;
  i < baton->max_count && (baton->error_code = git_revwalk_next(nextOid, baton->walk)) == GIT_OK;
  ++i
 ) {
  // check if this commit has the file
  git_commit *nextCommit;

  if ((baton->error_code = git_commit_lookup(&nextCommit, repo, nextOid)) != GIT_OK) {
   break;
  }

  git_tree *thisTree, *parentTree;
  if ((baton->error_code = git_commit_tree(&thisTree, nextCommit)) != GIT_OK) {
   git_commit_free(nextCommit);
   break;
  }

  git_diff *diffs;
58 59 60 61
  git_diff_options opts = GIT_DIFF_OPTIONS_INIT;
  char *file_path = strdup(baton->file_path);
  opts.pathspec.strings = &file_path;
  opts.pathspec.count = 1;
62 63
  git_commit *parent;
  unsigned int parents = git_commit_parentcount(nextCommit);
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
64 65 66 67
  if (parents > 1) {
   git_commit_free(nextCommit);
   continue;
  } else if (parents == 1) {
68 69 70 71 72 73
   if ((baton->error_code = git_commit_parent(&parent, nextCommit, 0)) != GIT_OK) {
    git_commit_free(nextCommit);
    break;
   }
   if (
    (baton->error_code = git_commit_tree(&parentTree, parent)) != GIT_OK ||
74
    (baton->error_code = git_diff_tree_to_tree(&diffs, repo, parentTree, thisTree, &opts)) != GIT_OK
75 76 77 78 79 80
   ) {
    git_commit_free(nextCommit);
    git_commit_free(parent);
    break;
   }
  } else {
81
   if ((baton->error_code = git_diff_tree_to_tree(&diffs, repo, NULL, thisTree, &opts)) != GIT_OK) {
82 83 84 85 86
    git_commit_free(nextCommit);
    break;
   }
  }

87 88 89 90
  free(file_path);
  opts.pathspec.strings = NULL;
  opts.pathspec.count = 0;

91
  bool flag = false;
92
  bool doRenamedPass = false;
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
  unsigned int numDeltas = git_diff_num_deltas(diffs);
  for (unsigned int j = 0; j < numDeltas; ++j) {
   git_patch *nextPatch;
   baton->error_code = git_patch_from_diff(&nextPatch, diffs, j);

   if (baton->error_code < GIT_OK) {
    break;
   }

   if (nextPatch == NULL) {
    continue;
   }

   const git_diff_delta *delta = git_patch_get_delta(nextPatch);
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
107 108
   bool isEqualOldFile = !strcmp(delta->old_file.path, baton->file_path);
   bool isEqualNewFile = !strcmp(delta->new_file.path, baton->file_path);
109 110

   if (isEqualNewFile) {
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
111
    if (delta->status == GIT_DELTA_ADDED || delta->status == GIT_DELTA_DELETED) {
112 113 114
     doRenamedPass = true;
     break;
    }
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
115 116 117 118
    std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *historyEntry;
    if (!isEqualOldFile) {
     historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
      nextCommit,
119
      std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(delta->old_file.path), delta->status)
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
120 121 122
     );
    } else {
     historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
123
      nextCommit,
124
      std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(delta->new_file.path), delta->status)
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
125
     );
126
    }
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
127
    baton->out->push_back(historyEntry);
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
    flag = true;
   }

   git_patch_free(nextPatch);

   if (flag) {
    break;
   }
  }

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  if (doRenamedPass) {
   git_diff_free(diffs);

   if (parents == 1) {
    if ((baton->error_code = git_diff_tree_to_tree(&diffs, repo, parentTree, thisTree, NULL)) != GIT_OK) {
     git_commit_free(nextCommit);
     break;
    }
    if ((baton->error_code = git_diff_find_similar(diffs, NULL)) != GIT_OK) {
     git_commit_free(nextCommit);
     break;
    }
   } else {
    if ((baton->error_code = git_diff_tree_to_tree(&diffs, repo, NULL, thisTree, NULL)) != GIT_OK) {
     git_commit_free(nextCommit);
     break;
    }
    if((baton->error_code = git_diff_find_similar(diffs, NULL)) != GIT_OK) {
     git_commit_free(nextCommit);
     break;
    }
   }

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
   flag = false;
   numDeltas = git_diff_num_deltas(diffs);
   for (unsigned int j = 0; j < numDeltas; ++j) {
    git_patch *nextPatch;
    baton->error_code = git_patch_from_diff(&nextPatch, diffs, j);

    if (baton->error_code < GIT_OK) {
     break;
    }

    if (nextPatch == NULL) {
     continue;
    }

    const git_diff_delta *delta = git_patch_get_delta(nextPatch);
    bool isEqualOldFile = !strcmp(delta->old_file.path, baton->file_path);
    bool isEqualNewFile = !strcmp(delta->new_file.path, baton->file_path);

    if (isEqualNewFile) {
     std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *historyEntry;
     if (!isEqualOldFile) {
      historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
       nextCommit,
       std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(delta->old_file.path), delta->status)
      );
     } else {
      historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
       nextCommit,
       std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(delta->new_file.path), delta->status)
      );
     }
     baton->out->push_back(historyEntry);
     flag = true;
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
194 195 196 197 198 199 200 201
    } else if (isEqualOldFile) {
     std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *historyEntry;
     historyEntry = new std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> >(
      nextCommit,
      std::pair<char *, git_delta_t>(strdup(delta->new_file.path), delta->status)
     );
     baton->out->push_back(historyEntry);
     flag = true;
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
    }

    git_patch_free(nextPatch);

    if (flag) {
     break;
    }
   }
  }

Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
212 213
  git_diff_free(diffs);

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
  if (!flag && nextCommit != NULL) {
   git_commit_free(nextCommit);
  }

  if (baton->error_code != GIT_OK) {
   break;
  }
 }

 free(nextOid);

 if (baton->error_code != GIT_OK) {
  if (baton->error_code != GIT_ITEROVER) {
   baton->error = git_error_dup(giterr_last());

   while(!baton->out->empty())
   {
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
231
    std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *pairToFree = baton->out->back();
232 233
    baton->out->pop_back();
    git_commit_free(pairToFree->first);
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
234
    free(pairToFree->second.first);
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
    free(pairToFree);
   }

   delete baton->out;

   baton->out = NULL;
  }
 } else {
  baton->error_code = GIT_OK;
 }
}

void GitRevwalk::FileHistoryWalkWorker::HandleOKCallback()
{
 if (baton->out != NULL) {
  unsigned int size = baton->out->size();
  Local<Array> result = Nan::New<Array>(size);
  for (unsigned int i = 0; i < size; i++) {
   Local<v8::Object> historyEntry = Nan::New<Object>();
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
254
   std::pair<git_commit *, std::pair<char *, git_delta_t> > *batonResult = baton->out->at(i);
255
   Nan::Set(historyEntry, Nan::New("commit").ToLocalChecked(), GitCommit::New(batonResult->first, true));
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
256 257
   Nan::Set(historyEntry, Nan::New("status").ToLocalChecked(), Nan::New<Number>(batonResult->second.second));
   if (batonResult->second.second == GIT_DELTA_RENAMED) {
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
258
    Nan::Set(historyEntry, Nan::New("altname").ToLocalChecked(), Nan::New(batonResult->second.first).ToLocalChecked());
Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
259
   }
260 261
   Nan::Set(result, Nan::New<Number>(i), historyEntry);

Tyler Wanek's avatar
Tyler Wanek committed
262
   free(batonResult->second.first);
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
   free(batonResult);
  }

  Local<v8::Value> argv[2] = {
   Nan::Null(),
   result
  };
  callback->Call(2, argv);

  delete baton->out;
  return;
 }

 if (baton->error) {
  Local<v8::Value> argv[1] = {
   Nan::Error(baton->error->message)
  };
  callback->Call(1, argv);
  if (baton->error->message)
  {
   free((void *)baton->error->message);
  }

  free((void *)baton->error);
  return;
 }

 if (baton->error_code < 0) {
  Local<v8::Object> err = Nan::Error("Method next has thrown an error.")->ToObject();
  err->Set(Nan::New("errno").ToLocalChecked(), Nan::New(baton->error_code));
  Local<v8::Value> argv[1] = {
   err
  };
  callback->Call(1, argv);
  return;
 }

 callback->Call(0, NULL);
}